Voriconazole Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Antimykotikum, triazolderivat.

ATC-nr.: J02A C03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J02A C03
Vorikonazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vorikonazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av vorikonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vorikonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg: Hvert hetteglass inneh.: Vorikonazol 200 mg, hydroksypropylbetadeks, L-arginin, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering).


Indikasjoner

Voksne og barn ≥2 år: Bredspektret triazolantimykotikum til behandling av invasiv aspergillose, behandling av candidemi hos ikke-nøytropene pasienter, behandling av flukonazolresistente, alvorlige, invasive Candida-infeksjoner (inkl. C. krusei), behandling av alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av Scedosporium spp. og Fusarium spp. Skal primært administreres til pasienter med progressive, mulig livstruende infeksjoner. Profylakse mot invasive soppinfeksjoner hos høyrisikopasienter som har gjennomgått allogen, hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

VFEND «Pfizer»


Sist endret: 24.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.02.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Voriconazole Fresenius Kabi, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg1 stk. (hettegl.)
577396
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1077,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antimykotikum (antimykotika): Legemiddel som virker mot sopp.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).