Vigantol

2care4

Vitamin D3.

ATC-nr.: A11C C05

  

Parallellimportert preparat

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A11C C05
Kolekalsiferol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.08.2018) er utarbeidet av Takeda Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

DRÅPER, oppløsning 20 000 IE/ml: 1 ml (40 dråper) inneh.: Kolekalsiferol 0,5 mg tilsv. vitamin D3 20 000 IE, triglyserider av middels kjedelengde (fra kokosnøttolje og palm kernel-olje). 1 dråpe = Kolekalsiferol 12,5 µg.


Indikasjoner

Behandling av vitamin D-mangel eller -insuffisiens, profylakse og behandling av vitamin D-mangel ved malabsorpsjon, behandling av rakitt hos spedbarn og barn, behandling av osteomalasi forårsaket av vitamin D-mangel, understøttende behandling ved osteoporose, kombinert med kalsium og, når indisert, sammen med et spesifikt middel mot osteoporose, profylakse hos pasienter med økt risiko for osteoporotiske brudd, f.eks. eldre pasienter og pasienter som behandles med glukokortikoider, kombinert med kalsium, behandling av sekundær hyperparatyreoidisme.

Dosering

NB! Styrken og doseringen for parallellimportpreparatet Vigantol «2care4» er forskjellig fra referansepreparatet Detremin «Renapharma» og doseringen i SPCen for Detremin kan derfor ikke følges ved bruk av Vigantol. Ved forskrivning av Vigantol «2care4» skal følgende dosering brukes:
Serumnivåene av 25-hydroksykalsiferol og kalsium måles 3 måneder etter igangsatt behandling. Behovet for videre overvåkning kan individualiseres iht. diagnose, administrert dose og individuelle behov. Gis 1 gang daglig, alternativt 1 gang pr. uke, da ukentlig dosering gir større mulighet for fleksibel dose.
Behandling av vitamin D-mangel eller -insuffisiens: Pasientens 25-hydroksykalsiferolnivå, alder, symptomer og vitamin D-supplement via andre kilder, inkl. hud, bør tas hensyn til. En fast daglig dose på 100 IE øker i gjennomsnitt serumkonsentrasjonen av 25-hydroksykalsiferol med ca. 2,5 nmol/liter innen 4-5 måneder hos voksne. Vitamin D-mangel (serumnivå av 25-hydroksykalsiferol <25 nmol/liter): 4-8 dråper (2000-4000 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 50-100 µg) daglig, alternativt 28 dråper-1,4 ml (14 000-28 000 IE) vitamin D3 1 gang pr. uke i 3-6 måneder. Vitamin D- insuffisiens (serumnivå av 25-hydroksykalsiferol 25-50 nmol/liter) eller vedlikeholdsbehandling etter mangel: 1-4 dråper (500-2000 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 12,5-50 µg) daglig, alternativt 7-28 dråper (3500-14 000 IE) vitamin D3 1 gang pr. uke.
Profylakse av vitamin D-mangel ved malabsorpsjon: Voksne: 1-4 dråper (500-2000 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 12,5-50 µg) daglig, alternativt 3500-14 000 IE (7-28 dråper) vitamin D3 1 gang pr. uke. Dose >1500 IE daglig kun for pasienter med spesielle behov. Barn og spedbarn: 500 IE daglig.
Behandling av vitamin D-mangel ved malabsorpsjon: Malabsorpsjon er vanlig f.eks. etter bariatrisk kirurgi. 1-20 dråper (500-10 000 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 12,5-250 µg) daglig, alternativt 3500-70 000 IE (7 dråper-3,5 ml) vitamin D3 1 gang pr. uke.
Behandling av rakitt hos spedbarn og barn: Det er tilrådelig å bruke kalsiumsupplement de første behandlingsukene hos barn som vokser. <1 år: 6 dråper (3000 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 75 µg) daglig, alternativt 21 000 IE (1,1 ml) vitamin D3 1 gang pr. uke. >1 år: 12 dråper (6000 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 150 µg) daglig, alternativt 42 000 IE (2,1 ml) vitamin D3 1 gang pr. uke. Vedlikeholdsdose: 1 dråpe (500 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 12,5 µg) daglig, alternativt 3500 IE (7 dråper) vitamin D3 1 gang pr. uke.
Behandling av osteomalasi forårsaket av vitamin D-mangel: 20 dråper (10 000 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 250 µg) daglig, alternativt 70 000 IE (3,5 ml) vitamin D3 1 gang pr. uke. Vedlikeholdsdose: 2-4 dråper (1000-2000 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 25-50 µg) daglig, alternativt 7000-14 000 IE (14-28 dråper) vitamin D3 1 gang pr. uke. Behandlingen bør opprettholdes i 8-12 uker, deretter vedlikeholdsdose. Adekvat kalsiumsupplement anbefales.
Understøttende behandling ved osteoporose, kombinert med kalsium og, når indisert, sammen med et spesifikt middel mot osteoporose: 1 dråpe (500 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 12,5 µg) daglig, alternativt 2500-5500 IE (5-11 dråper) vitamin D3 1 gang pr. uke. Doser >800 IE daglig er ikke systematisk undersøkt i kliniske studier, og anbefales derfor ikke. Ukentlig dosering tilsv. 357-786 IE daglig.
Profylakse ved økt risiko for osteoporotiske brudd, f.eks. eldre og pasienter som behandles med glukokortikoider, kombinert med kalsium: 1 dråpe (500 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 12,5 µg) daglig, alternativt 2500-5500 IE (5-11 dråper) vitamin D3 1 gang pr. uke. Doser >800 IE daglig er ikke systematisk undersøkt i kliniske studier, og anbefales derfor ikke. Ukentlig dosering tilsv. 357-786 IE daglig.
Behandling av sekundær hyperparatyreoidisme: 2-6 dråper (1000-3000 IE) vitamin D3 (tilsv. kolekalsiferol 25-75 µg) daglig, alternativt 7000-21 000 IE (14 dråper-1,1 ml) vitamin D3 1 gang pr. uke. Måling av PTH-nivåene anbefales, og ev. også serumnivåene av 25-hydroksykalsiferol og kalsium.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Skal ikke brukes i kombinasjon med kalsium ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Høy BMI: Pasientene kan trenge høyere doser for å øke serumkonsentrasjonen av 25-hydroksykalsiferol til ønsket nivå.
Administrering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Skal fortrinnsvis tas sammen med dagens hovedmåltid. Flasken skal holdes rolig og rett opp ned. Det kan ta omtrent 10 sekunder før den første dråpen kommer. De neste dråpene kommer litt raskere. Dråpene tas fortrinnsvis med skje, men kan også blandes med mat eller drikke for å forenkle inntaket. Sørg for at hele dosen tas.

Andre opplysninger

For kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner, graviditet, amming, fertilitet, bivirkninger, overdosering/forgiftning, egenskaper, oppbevaring og holdbarhet, se SPC.

Sist endret: 24.01.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.09.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Vigantol, DRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 000 IE/ml10 ml (glassflaske m/dråpeteller)
575283
SPC_ICONBlå resept
-
484,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.
Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

hyperparatyreoidisme (hyperparatyreose): En tilstand der biskjoldkjertlene produserer for mye paratyreoideahormon. Disse hormonene regulerer kalsiumnivået i blodet, og en høy hormonproduksjon fører til høyere kalsiumnivå. Dette kan gi opphav til tretthet, forstoppelse og nervøsitet. Hyperparatyreoidisme kan noen ganger skyldes en svulst i biskjoldkjertlene.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

malabsorpsjon: Redusert opptak av næringsstoffer fra tarmen.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

parallellimportert: Parallellimporterte legemidler er originallegemidler importert fra andre europeiske land der prisene er lavere enn i Norge. Et parallellimportert legemiddel inneholder akkurat samme virkestoff og i samme mengde og er ofte identiske med originallegemidlet, men kan ha en annen form, farge, hjelpestoff og preparatnavn enn originallegemidlet.

vitamin d-mangel: Mangel på vitamin D kan gi svekkelse i benvev og muskelvev. Hos barn kan mangel på vitamin D gi rakitt.