Progesteron.

ATC-nr.: G03D A04

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkVAGINALKAPSLER, myke 200 mg: Hver vaginalkapsel inneh.: Progesteron (mikronisert) 200 mg, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Til kvinner som støtte i lutealfasen ved assistert reproduksjonsteknologi (ART).

Dosering

Anbefalt dose er 600 mg/døgn, fordelt på 3 doser, fra dagen for embryooverføring til minst 7. uke av graviditeten, men ikke lenger enn til 12. uke av graviditeten. Det tas hensyn til nasjonale og lokale behandlingsretningslinjer.
Glemt dose: Se pakningsvedlegg.
Pakningsvedlegg: Utrogestan Besins Healthcare
Administrering: Skal føres dypt inn i skjeden, om morgenen, ved lunsjtid og ved leggetid.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Udiagnostisert vaginalblødning. Karsinom i bryster eller genitalier. Tromboflebitt. Tromboembolitilstander. Hjerneblødning. Porfyri. «Missed abortion».

Forsiktighetsregler

Skal kun brukes de første 3 månedene av graviditeten, og skal kun administreres vaginalt. Bruk etter 1. trimester kan utløse svangerskapskolestase. Preparatet er uegnet som prevensjonsmiddel. Behandling skal seponeres ved diagnostisering av «missed abortion». Hjelpestoffer: Inneholder soyalecitin som kan gi overfølsomhetsreaksjoner (urticaria og anafylaktisk sjokk hos overfølsomme pasienter). Siden det er en mulig sammenheng mellom allergi mot soya og peanøtter, bør pasienter med peanøttallergi unngå å bruke preparatet.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03D A04
Progesteron kan påvirke effektene av bromokriptin og ev. øke plasmakonsentrasjonen av ciklosporin. Progesteron kan påvirke resultatene av laboratorieprøver for lever- og/eller endokrine funksjoner. Progesterons metabolisme akselereres av rifamyciner (f.eks. rifampicin) og antibakterielle midler. Progesterons metabolisme i humane levermikrosomer hemmes av ketokonazol (en kjent CYP3A4-hemmer). Dette indikerer at ketokonazol kan øke progesterons biotilgjengelighet (klinisk relevans ukjent).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen sammenheng mellom maternal bruk av naturlig progesteron i tidlig graviditet og fostermisdannelser er funnet.
Amming: Ikke indisert ved amming. Detekterbare mengder progesteron går over i morsmelk.
Fertilitet: Ingen kjente skadelige effekter på fertilitet.
Progesteron

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Hud
Ukjent frekvensKløe
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensVaginal utflod, vaginalblødning
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
HudKløe
Kjønnsorganer/brystVaginal utflod, vaginalblødning

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kan omfatte søvnighet, svimmelhet, eufori eller dysmenoré.
Behandling: Observasjon, og ved behov skal det iverksettes symptomatiske og støttende tiltak.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For progestogener G03D

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Progesteron er et naturlig progestogen. Virker på endometriet ved å endre proliferasjonsfasen til sekretorisk fase.
Absorpsjon: Absorberes raskt, og det oppnås stabile plasmanivåer i området 4-12 ng/ml, avhengig av døgndosen.
Proteinbinding: Ca. 96-99%, hovedsakelig til serumalbumin (50-54%) og transkortin (43-48%).
Halveringstid: 16,8 ± 2,3 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever. Etter vaginal administrering påvises kun lave plasmanivåer av pregnanolon og 5α-dihydroprogesteron, pga. fravær av first pass-metabolisme.
Utskillelse: 95% via urin i form av glukurokonjugerte metabolitter, hovedsakelig 3α, 5β-pregnandiol.

Sist endret: 09.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.08.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Utrogestan, VAGINALKAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg15 stk. (blister)
596449
SPC_ICON-
-
180,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.