Temozolomide Accord

Accord


Cytostatikum.

L01A X03 (Temozolomid)KAPSLER, harde 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg og 250 mg: Hver kapsel inneh.: Temozolomid 20 mg, resp. 100 mg, 140 mg, 180 mg og 250 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171), svart jernoksid (E 172). 20 mg og 180 mg: Gult jernoksid (E 172). 100 mg: Rødt jernoksid (E 172). 140 mg: Indigokarmin (E 132).


Indikasjoner

Behandling av voksne med nydiagnostisert glioblastoma multiforme samtidig med strålebehandling og som påfølgende monoterapibehandling. Behandling av barn ≥3 år, ungdom og voksne med maligne gliomer, slik som glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytom, som har residiv eller progresjon etter standardbehandling.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas på fastende mage. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke åpnes eller tygges.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Temodal «MSD»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Temozolomide Accord, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg5 stk. (pose)
429701
H-resept
Byttegruppe
506,10C
20 stk. (pose)
432544
H-resept
Byttegruppe
1915,80C
100 mg5 stk. (pose)
110958
H-resept
Byttegruppe
2055,80C
20 stk. (pose)
112712
H-resept
Byttegruppe
8114,40C
140 mg5 stk. (pose)
162872
H-resept
Byttegruppe
2722,80C
20 stk. (pose)
459837
H-resept
Byttegruppe
10782,40C
180 mg5 stk. (pose)
074412
H-resept
Byttegruppe
3824,60C
250 mg5 stk. (pose)
572062
H-resept
Byttegruppe
4611,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09/2019