Virkestoffregister


Virkestoff: Urea (13C)


ATC-koder: V04C X05

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Helicobacter Test INFAI «INFAI GmbH» pulv. til mikst.