Substansregister

Substans: Trabektedin


ATC-koder: L01C X01


Preparater som inneholder denne substansen:

Yondelis «Pharma Mar» pulv. til kons. til inf.