Substansregister

Substans: Tisagenlekleucel


ATC-koder: L01X X71


Preparater som inneholder denne substansen:

Kymriah «Novartis» inf.