Virkestoffregister


Virkestoff: Tisagenlekleucel


ATC-koder: L01X X71

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Kymriah «Novartis» inf.