Substansregister

Substans: Svovelheksafluorid


ATC-koder: V08D A05


Preparater som inneholder denne substansen:

SonoVue «Bracco» pulv. og væske til inj.