Substansregister

Substans: Sukroferrioksihydroksid


ATC-koder: V03A E05


Preparater som inneholder denne substansen:

Velphoro «Vifor Fresenius Medical Care» tyggetabl.