Substansregister

Substans: Silikonforbindelser


ATC-koder: A03A X13


Preparater som inneholder denne substansen:

Imogas «McNeil» kaps.
Minifom «ACO HUD» dråper, kaps.