Virkestoffregister


Virkestoff: Romiplostim


ATC-koder: B02B X04

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Nplate «Amgen» pulv. og væske til inj., pulv. til inj.