Substansregister

Substans: Remifentanil


ATC-koder: N01A H06


Preparater som inneholder denne substansen:

Ultiva «GlaxoSmithKline» pulv. til inf./inj.