Virkestoffregister


Virkestoff: Radium (223Ra) diklorid


ATC-koder: V10X X03

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Xofigo «Bayer AG» inj.