Substansregister

Substans: Prometazin


ATC-koder: R06A D02


Preparater som inneholder denne substansen:

Phenergan «sanofi-aventis» tabl.