Virkestoffregister


Virkestoff: Pasireotid


ATC-koder: H01C B05

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Signifor «Recordati Rare Diseases» inj., pulv. og væske til inj.