Substansregister

Substans: Niraparib


ATC-koder: L01X X54


Preparater som inneholder denne substansen:

Zejula «GlaxoSmithKline» kaps.