Substansregister

Substans: Mitoksantron


ATC-koder: L01D B07


Preparater som inneholder denne substansen:

Novantrone «Meda» kons. til inf.