Substansregister

Substans: Midostaurin


ATC-koder: L01X E39


Preparater som inneholder denne substansen:

Rydapt «Novartis» kaps.