Substansregister

Substans: Mepolizumab


ATC-koder: R03D X09


Preparater som inneholder denne substansen:

Nucala «GlaxoSmithKline» pulv. til inj.