Substansregister

Substans: Meflokin


ATC-koder: P01B C02


Preparater som inneholder denne substansen:

Lariam «Cheplapharm» tabl.