Virkestoffregister


Virkestoff: Maraviroc


ATC-koder: J05A X09

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Celsentri «ViiV Healthcare» tabl.