Substansregister

Substans: Lurasidon


ATC-koder: N05A E05


Preparater som inneholder denne substansen:

Latuda «Sunovion Pharmaceuticals» tabl.