Substansregister

Substans: Levometadon


ATC-koder: N07B C05


Preparater som inneholder denne substansen:

Levopidon «dne pharma» mikst.