Substansregister

Substans: Lenvatinib


ATC-koder: L01X E29


Preparater som inneholder denne substansen:

Lenvima «Eisai» kaps.