Substansregister

Substans: Laksekalsitonin


ATC-koder: H05B A01


Preparater som inneholder denne substansen:

Miacalcic «Essential Pharma» inj.- og infusjonsvæske