Substansregister

Substans: Koriongonadotropin alfa


ATC-koder: G03G A08


Preparater som inneholder denne substansen:

Ovitrelle «2care4» inj.
Ovitrelle «Merck» inj.