Substansregister

Substans: Karbamid


ATC-koder: D02A E01


Preparater som inneholder denne substansen:

Canoderm «ACO HUD» krem
Karbamid «Evolan Pharma» krem