Substansregister

Substans: Itrakonazol


ATC-koder: J02A C02


Preparater som inneholder denne substansen:

Sporanox «Janssen» kaps.