Virkestoffregister


Virkestoff: Gadoksetinsyre


ATC-koder: V08C A10

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Primovist «Bayer AB» inj.