Substansregister

Substans: Fomepizol


ATC-koder: V03A B34


Preparater som inneholder denne substansen:

Fomepizole «EUSA Pharma» kons. til inf.