Substansregister

Substans: Ertapenem


ATC-koder: J01D H03


Preparater som inneholder denne substansen:

Invanz «MSD» pulv. til kons. til inf.