Substansregister

Substans: Eikosapentaensyreetylester


ATC-koder: C10A X06


Preparater som inneholder denne substansen:

Omacor «Farmagon» kaps.
Omacor «Orifarm» kaps.
Omacor «Pronova» kaps.