Substansregister

Substans: Eikosapentaensyreetylester


ATC-koder: C10A X06


Preparater som inneholder denne substansen:

Omacor «BASF» kaps.