Substansregister

Substans: Durvalumab


ATC-koder: L01X C28


Preparater som inneholder denne substansen:

Imfinzi «AstraZeneca» kons. til inf.