Substansregister

Substans: Dopamin


ATC-koder: C01C A04


Preparater som inneholder denne substansen:

Dopamin «Takeda» kons. til inf.