Substansregister

Substans: Deksmedetomidin


ATC-koder: N05C M18


Preparater som inneholder denne substansen:

Dexdor «Orion» kons. til inf.
Dexmedetomidine «EVER Pharma» kons. til inf.