Substansregister

Substans: Cetuksimab


ATC-koder: L01X C06


Preparater som inneholder denne substansen:

Erbitux «Merck» inf.