Virkestoffregister


Virkestoff: Cetuksimab


ATC-koder: L01X C06

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Erbitux «Merck» inf.