Virkestoffregister


Virkestoff: Brentuksimabvedotin


ATC-koder: L01X C12

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Adcetris «Takeda» pulv. til kons. til inf.