Substansregister

Substans: Brentuksimabvedotin


ATC-koder: L01X C12


Preparater som inneholder denne substansen:

Adcetris «Takeda» pulv. til kons. til inf.