Substansregister

Substans: Benralizumab


ATC-koder: R03D X10


Preparater som inneholder denne substansen:

Fasenra «AstraZeneca» inj.