Substansregister

Substans: Avelumab


ATC-koder: L01X C31


Preparater som inneholder denne substansen:

Bavencio «Merck» kons. til inf.