Substansregister

Substans: Atezolizumab


ATC-koder: L01X C32


Preparater som inneholder denne substansen:

Tecentriq «Roche» kons. til inf.