Substansregister

Substans: Arsentrioksid


ATC-koder: L01X X27


Preparater som inneholder denne substansen:

Trisenox «Teva» kons. til inf.