Substansregister

Substans: Antitrombin III


ATC-koder: B01A B02


Preparater som inneholder denne substansen:

Atenativ «Octapharma» pulv. og væske til inf.