Substansregister

Substans: Aflibercept


ATC-koder: S01L A05


Preparater som inneholder denne substansen:

Eylea «Bayer AG» inj.