Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Mylan


Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
600 mg/200 mg/245 mg30 stk. (boks)
479007
SPC H-resept
Byttegruppe
varenr. 479007C