Riluzol

Actavis


Middel mot amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

N07X X02 (Riluzol)TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg: Hver tablett inneh.: Riluzol 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Indisert for å forlenge livet eller tiden til assistert ventilasjon hos pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Studier har vist at riluzol forlenger overlevelsen hos pasienter med ALS. Overlevelse er definert som pasienter som er i live, ikke intubert for assistert ventilasjon og uten trakeostomi. Det er ingen holdepunkter for at riluzol har effekt på motoriske funksjoner, lungefunksjon, fascikulasjoner, muskelstyrke eller motoriske symptomer. Riluzol har ikke vist effekt ved langt fremskredet ALS. Effekt og sikkerhet av riluzol er kun studert hos pasienter med ALS. Riluzol skal derfor ikke brukes av pasienter med andre typer motornevronsykdommer.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas hver 12. time, til samme tid hver dag (f.eks. morgen og kveld).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Rilutek «Aventis Pharma»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Riluzol, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 56 stk. (blister)
085771
H-resept
Byttegruppe
2110,20 (trinnpris 1257,00) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.05.2020