D08A J03_1 Cetylpyridin

Refusjonsberettiget bruk:

Epidermolysis bullosa.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
S83Epidermolysis bullosa-
ICDVilkårnr.
Q81Epidermolysis bullosa-
Vilkår:
Ingen spesifisert.