Victoza

Novo Nordisk

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Victoza, klargjøring

Instruksjonsfilm for klargjøring av ferdigfylt penn.

01.02.2016

Victoza, bruk

Instruksjonsfilm for daglig bruk av ferdigfylt penn.

01.02.2016

LÆR MER: