Virkestoff: Lamivudin, Abakavir, DolutegravirPakningsvedlegg