Taltz

Lilly

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Taltz ferdigfylt penn

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt penn

28.01.2020

Taltz ferdigfylt sprøyte

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt sprøyte

28.01.2020

LÆR MER: