Shingrix

GlaxoSmithKlineVirkestoff: Zoster, renset antigenPakningsvedlegg